Minor Biosystemen

De minor ′Biosystemen′ biedt ingenieursstudenten, via een pakket van 18 tot 24 studiepunten (SP) uit de masteropleiding, een blik in het domein van de biomedische ingenieurstechnieken. Het minorprogramma omvat:

- 2 verplicht op te nemen vakken uit onderstaande lijst:

  • From genome to Organism (6 SP)
  • Quantitaive Cell Biology  (3 SP)
  • Modeling of Physiological Systems (6 SP)


- aan te vullen met minstens één van onderstaande vakken:

  • Biomaterials (6 SP)
  • Gezondheidszorg- en ziekenhuisorganisatie (3 SP)
  • Biomechanics (6 SP)
  • Biomedical signals and images (6 SP)

Het programma en lessenrooster van de masteropleiding vindt u hier en op de webpagina′s van de universiteit.